Billionaire Tim Collins: Citibank-EBRD-Putin fraud

Letter to billionaire Tim Collins, CEO of Ripplewood Holdings and Director of Citigroup, explaining his cooperation with the EBRD which is protecting banks linked to Vladimir Putin. Evidence included. Coming up next month: explanation of how ‘ratings agencies’ are helping …

EPPO: Noziedzniekiem ir jāsauc pie atbildības pašiem sevi!

Esmu uzrakstījis vairākus rakstus EU Bubble par Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas (ERAB) un Latvijas valdības krāpšanas kampaņu. Viņi organizēja divas viltus (slepeni atceļamas), ar Kremli saistītu, banku privatizācijas, lai pasargātu krāpniekus un naudas atmazgātājus no kriminālvajāšanas, vienlaikus radot Amerikas, …

EPPO: Criminals must prosecute themselves!

I have written several articles for EU Bubble about the fraud campaign by the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) and Latvian government. They organized two fake (secretly reversible) privatizations of Kremlin-linked banks to protect embezzlers and money launderers …

ЕБРР и Атлантический совет: каковы их истинные функции?

По данным веб-сайта Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), миссия банказаключается в оказании поддержки демократии и содействии развитию рыночной экономики.Согласно веб-сайту Атлантического совета, его миссия заключается в содействииформированию здоровых демократических обществ. Деятельность обеих организаций восновном сосредоточена на странах бывшего СССР. …

ЄБРР і Атлантична рада: Чим насправді вони займаються?

Згідно відомостей, наведених на веб-сайті Європейського банку реконструкції та розвитку(ЄБРР), його місія полягає у підтримці демократії та ринкової економіки. Відповідно довідомостей, наведених на веб-сайті Атлантичної ради, її місія полягає у сприянні здоровомудемократичному суспільству. Обидві організації орієнтовані насамперед на країни колишньогоРадянського …

How information circulates in the EU bubbleLearn More