ЕБРР и Атлантический совет: каковы их истинные функции?

По данным веб-сайта Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), миссия банказаключается в оказании поддержки демократии и содействии развитию рыночной экономики.Согласно веб-сайту Атлантического совета, его миссия заключается в содействииформированию здоровых демократических обществ. Деятельность обеих организаций восновном сосредоточена на странах бывшего СССР. …

ЄБРР і Атлантична рада: Чим насправді вони займаються?

Згідно відомостей, наведених на веб-сайті Європейського банку реконструкції та розвитку(ЄБРР), його місія полягає у підтримці демократії та ринкової економіки. Відповідно довідомостей, наведених на веб-сайті Атлантичної ради, її місія полягає у сприянні здоровомудемократичному суспільству. Обидві організації орієнтовані насамперед на країни колишньогоРадянського …

How information circulates in the EU bubbleLearn More